Course eCommerce with Magento  : Basic

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่มีเว็บไซต์ Magento เป็นของตัวเอง ต้องการใช้เว็บไซต์ให้เต็มประสิทธิภาพ
 2. ผู้ดูแลระบบ / Admin ร้าน
 3. ผู้ที่ต้องการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ Magento

Session 1 : ทำความเข้าใจในระบบ e-Commerce ในยุคปัจจุบัน

 • หลักการซื้อขายในอินเตอร์เน็ต
 • การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตในแบบต่างๆ
 • การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต
 • การใช้ Magento เพื่อสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า
 • Social Commerce, Facebook Commerce

Session 2 : ทำความเข้าใจในฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ Magento

 • ทำความเข้าใจในภาพรวมของ Magento
 • ฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าสนใจ
 • ข้อดีของ Magento  / ข้อจำกัดของ Magento

 Session 3 : คอนฟิกและปรับแต่งค่าพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ Magento

 • การตั้งค่า Configuration
 • การปรับแต่งหน้าเว็บ (Web, Design, CMS)
 • การจัดการ Cache Storage Management
 • การจัดการ Index Management

Session 4 : การจัดการรายการสินค้า และหมวดหมู่สินค้า

 • การลงสินค้าแบบต่างๆใน Magento
 • การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า / การจัดการเมนู
 • การเพิ่มรายการสินค้า
 • การจัดการ Attribute
 • การจัดทำ Promotion / ส่วนลด

 Session 5 : การจัดกลุ่มลูกค้า

 • ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้า
 • การเพิ่มกลุ่มลูกค้า

Session 6 : จัดการค่าขนส่งสินค้า

 •  การตั้งค่าขนส่งแบบต่างๆ

Session 7 : การตั้งค่าการชำระเงิน

 • การชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร

Session 8 : การจัดการคำสั่งซื้อ (Order)

 • การตรวจสอบ Order
 • การเปลี่ยนสถาณะของ Order

Session 9 : การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ (CMS)

 • การใช้งาน Page
 • การใช้งาน Static Blocks
 • การใช้งาน Editor Wysiwyg

Session 10 : วิธีการแก้ไข Template Email

 • การแก้ไข Template Email ผ่าน FTP
 • การแก้ไข Template Email ผ่านระบบหลังร้าน

Session 11 : Marketing eCommerce

 • การติดตั้ง GA เพื่อวัดประสิทธิภาพคนเข้าชมเว็บไซต์
 • การทำ Google Adsword
 • การทำ Facebook Ads

Session 12 : อื่น / เพิ่มเติม

 • การปิดเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์
 • การแก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่างๆ

หลักสูตรทั้งหมด เมื่ออบรมเสร็จแล้ว คุณสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้กับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสอนเทคนิคต่างๆ การแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สำหรับคุณ เพราะสอนจากประสบการณ์ตรง ที่ไม่ได้มีแต่ในตำรา เราเชื่อว่า ร้านค้าออนไลน์เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและคนเข้าถึงสินค้าเรามากที่สุดในยุคปัจจุบัน การสร้างร้านค้าให้รองรับการช้อปปิ้ง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ทำให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อมากยิ่งขึ้น